Genom att skapa ett konto med din e-post kan vi tillhandahålla proaktiv kundservice. Vi kommer att använda denna information för att meddela dig om uppdateringar, schemalagt underhåll och andra kontorelaterade problem. Att skapa ett konto säkerställer också att sparad information så som sparade färger, mappar och skanningshistorik sparas i molnet och inte riskerar att gå förlorad.