Genom att kalibrera enheten före varje användning så säkerställs högsta graden av precision för skanningarna.