Du kan hitta ljushetsvärden i flera av våra produkter. Bland våra färgsättningsverktyg kan du hitta dem i vår NCS Atlas. Bland de digitala produkterna finns de både i NCS Navigator Premium och i NCS Colourpin.