Uppmärksamma att telefonen behöver vara ansluten till internet för att kunna koppla upp din Colourpin.
Om din enhet hittas av appen, men inte vill ansluta genom Bluetooth, se då först till att enheten är fulladdad.
Om Bluetooth inte vill ansluta med din enhet på SmartPhone, men Colourpin enheten är synlig, sätt din SmartPhone i flygplansläge vilket kommer återställa Bluetooth och försök sen igen att återansluta.