Frakten beräknas efter ifylld fakturerings- och leveransinformation i kassan.

Tull, skatter, mäklaravgifter etc. kan uppstå beroende på region och lokala tullar. Dessa avgifter är på egen bekostnad och NCS Colour AB har inget, och accepterar inget ansvar för sådana skatter, avgifter, avgifter etc.