Ett långsamt pulserande ljus betyder att enheten är redo att anslutas genom Bluetooth till din mobil eller surfplatta. Här behöver du klicka på ”Anslut enhet” i appen för att slutföra anslutningen.