Såhär jämför du två färger:

  • I menyalternativet ”Jämför” i undermenyn kan du se hur stor färgskillnad det är mellan två ytor
  • Placera din Colourpin på den yta som du väljer för standard, tryck sedan på ”skanna standard”
  • Efter det, placera din Colourpin på den yta som du väljer för prov, tryck sedan på ”skanna prov”
  • Längst upp på sidan visas siffran Delta-E som beskriver hur stor kulörskillnaden är.

Lab-värdet beskriver på vilka sätt färgerna skiljer sig åt. Du kan även hitta fler jämförelsevärden i LCH, RGB, HSB och CMYK när du scrollar åt vänster.

Om du vill se din jämförelsehistorik, tryck på historiksymbolen i det övre högra hörnet.

Såhär sparar du en färg:

  • Tryck på en färg i listan med skannade färger som du vill spara
  • Om du redan har skapat en mapp väljer du alternativet "Spara till senaste mapp" eller "Spara till existerande mapp" bland alternativen längst ner på färgkortet. Om du vill skapa en ny mapp där du vill spara färgen väljer du "Spara i ny mapp" och ger den nya mappen ett namn.
  • Gå till Sparade färger i menyn för att hitta dina färger.

Såhär delar du färger:

  • Gå till flik "Sparade färger" och tryck på den sparade färgen/mappen du önskar dela och tryck sedan på ikonen uppe i högra hörnet och sedan väljer du "dela mapp".