Colourpin-app: Om du går till Inställningar i din Colourpin-app och sedan "Keep Color Sensor Awake", kan du justera tiden för att hålla en Bluetooth-anslutning vid liv utan att utföra en färgavläsning.

NCS+ app: Om du går till Inställningar i din NCS+ app och sedan "Keep device awake" kan du justera tiden för att hålla en Bluetooth-anslutning vid liv utan att utföra en färgavläsning.

Obs: Denna funktion är bara aktiverad när du har både själva telefonskärmen och Colourpin-app/NCS+ app på.