Frakt och moms är uppskattade och kommer att uppdateras i kassan baserat på din fakturerings- och fraktinformation.

Tullavgifter, försäljningsskatt, mäklaravgifter etc. kan förekomma, beroende på din region och lokala tullavgifter. Dessa avgifter är på din egen bekostnad och NCS Colour AB har inget, och accepterar inget, ansvar för sådana skatter, avgifter, tullar etc.