Se till att ditt kalibreringslock är rent. Ett smutsigt kalibreringslock kan påverka resultatet av mätningarna, då din Colourpin kommer att kalibreras fel. Rengör i så fall locket.

Om du har tillgång till officiella NCS-prover, försök sedan att mäta 20 av dessa prover och se vad resultaten blir. Om mer än 1-2 prover visar fel resultat efter mätning, returnera din Colourpin.,