Om du har en Colourpin II/SE/PRO kan du ansluta den till NCS+ appen för att skanna ytor och identifiera närmast matchande NCS-beteckning. För att ansluta, se först till att du har Bluetooth aktiverat och att din telefon är inställd på att acceptera nya inkommande anslutningar från Bluetooth-inställningarna på din telefon.

Tryck på knappen ovanpå enheten för att sätta igång den. Colourpin stänger av sig själv efter 20-30 sekunder.

Parkoppla instrumentet med din telefon och etablera anslutning.

  • Se till så att din mobil har internetuppkoppling.
  • Slå på Bluetooth på din telefon.
  • Tryck på ”Koppla upp instrument” i appen.
  • Dubbelklicka på knappen på ovansidan av instrumentet. Detta gör att instrumentet blir sökbart på telefonen.
  • Ditt instrument kommer att dyka upp på skärmen. Klicka på serienumret för att parkoppla.
  • Då instruktionsrutan om att kalibrera instrumentet kommer upp på skärmen; Säkerställ att kalibreringslocket (för Colourpin II) sitter på och tryck ”Kalibrera”.

Tips - Om du vill koppla upp en annan enhet till samma mobiltelefon så måste du först bryta parkopplingen till den tidigare enheten. Detta gör du i dialogrutan ”Anslut enhet” eller under ”Hantera enhet” i menyn.
Vid problem att koppla upp enheten – Starta om Colourpin/NCS+ appen samt starta om din Colourpin enhet genom att hålla inne knappen på ovansidan i 30 sekunder.