Parkoppla instrumentet med din telefon och etablera anslutning.

  • Slå på Bluetooth på din telefon.
  • Tryck på ”Koppla upp instrument” i appen.
  • Dubbelklicka på knappen på ovansidan av instrumentet. Detta gör att instrumentet blir sökbart på telefonen.
  • Ditt instrument kommer att dyka upp på skärmen. Klicka på serienumret för att parkoppla.
  • Då instruktionsrutan om att kalibrera instrumentet kommer upp på skärmen; Säkerställ att kalibreringslocket (för Colourpin II) sitter på och tryck ”Kalibrera”.

Tips - Om du vill koppla upp en annan enhet till samma mobiltelefon så måste du först bryta parkopplingen till den tidigare enheten. Detta gör du i dialogrutan ”Anslut enhet” eller under ”Hantera enhet” i menyn.
Vid problem att koppla upp enheten – Starta om Colourpin/NCS+ appen samt starta om din Colourpin enhet genom att hålla inne knappen på ovansidan i 30 sekunder.