Colourpin stänger av sig själv efter 20-30 sekunder efter att Bluetoothanslutningen har brutits. Om den är ansluten genom Bluetooth kommer den vara igång i 5 minuter innan den stängs av automatiskt.
Om du vill att enheten ska vara igång längre, kan du reglera detta under ”Inställningar” och ”Håll färgskanner vaken”.