I menyalternativet ”Jämför” i undermenyn kan du se hur stor färgskillnad det är mellan två ytor.

  • Sätt din Colourpin mot första provet och tryck ”Skanna Standard”.
  • Sätt din Colourpin mot första provet och tryck ”Skanna Prov”
  • Längst upp på sidan visas siffran Delta-E som beskriver hur stor kulörskillnaden är.
  • Delta-Lab beskriver på vilket sätt färgerna skiljer.
  • Om du vill se din historik, tryck på historik-symbolen uppe i högra hörnet av skärmen