Med vår NCS Navigator Premium kan du få CMYK- och RGB-koder från alla 1950 NCS-standardbeteckningar. Du kan också få CMYK- och RGB-värden med NCS Colourpin.

Observera att detta inte fungerar tvärtom och att du inte kan ange CMYK- eller RGB-värden och få den närmaste NCS-beteckningen. För detta, använd vår färgöversättningstjänst.