Med vår NCS Colourpin kan du få CMYK- och RGB-koder från alla 1950 NCS-standardbeteckningar. När du har skannat en färg, kan du klicka dig vidare och under ”Detaljer” finner du CMYK- och RGB-koder.

Observera att detta inte fungerar tvärtom och att du inte kan ange CMYK- eller RGB-värden och få den närmaste NCS-beteckningen. För detta, använd vår färgöversättningstjänst.