Om Colourpin inte vill ansluta till din telefon, testa stegen nedan: 

1.       Se till att batteriet är helt fulladdat genom att koppla din Colourpin till ett eluttag i en timme.

2.      Se till att du har den senaste versionen av Colourpin/NCS+ applikationen nedladdad och installerad på din enhet. Du kan också testa att ta bort appen och ladda ner den igen. Ditt konto sparas även om appen raderas.

3.      Starta om din telefon eller surfplatta och gör en återställning av din Colourpin genom att hålla ner knappen ovanpå enheten i minst 15 sekunder.

4.      Stäng av Bluetooth i 5 sekunder på din telefon / surfplatta och sätt sedan på Bluetooth igen. 

5.      Sätt på din Colourpin igen och dubbelklicka på knappen på din Colourpin för att sätta den i parningsläge.

6.      Sätt igång Colourpin/NCS+ appen och välj ”Anslut enhet” (Colourpin app) eller "Scan" (NCS+ app) för att koppla enheten till din telefon eller surfplatta.

Obs: Uppmärksamma att telefonen behöver vara ansluten till internet för att kunna koppla upp din Colourpin. Om du använder Android, se till att ”platstjänster” är påslaget för att förhindra anslutningsproblem. Om du använder iOS, se till att du har den senaste uppdateringen till iOS installerad.