Colourpin förvaras bäst torrt vid rumstemperatur. Extrem kyla eller värme kan påverka mätnoggrannheten.