Colourpin II

Kalibrering kommer att begäras vid varje anslutning av enhet/app. Om appen inte automatiskt ber dig att kalibrera din enhet kan du manuellt initiera denna åtgärd genom att gå till "Hantera enhet" i menyfältet. Om du kalibrerar enheten före varje användning säkerställer du högsta möjliga noggrannhet i dina färgmatchningsresultat.

När en Colourpin-enhet är ansluten till appen kan du också komma åt kalibreringen genom att klicka på batteriikonen i det övre vänstra hörnet. När kalibreringen är klar tar du bort ändlocket, skruvar fast det på baksidan av din enhet och sedan är du redo att skanna.

När du inte använder din Colourpin-enhet ska du låta kalibreringslocket sitta kvar på enheten för att skydda linsen. Dessutom är det viktigt att hålla kalibreringslocket så rent som möjligt för att säkerställa högsta möjliga noggrannhet när du skannar färger. Om ditt kalibreringslock har blivit skadat (missfärgat, repat) eller om du har tappat bort ditt kalibreringslock kan du beställa ett nytt kalibreringslock från NCS Online Shop.

Colourpin PRO

Kalibrering måste göras när appen frågar, men inte nödvändigtvis med varje anslutning. Du behöver kalibreringsbrickan som följer med Colourpin PRO i fodralet för att avsluta kalibreringen. Efter kalibreringen rekommenderar vi att du förvarar kalibreringsbrickan ordentligt i fodralet.

Observera: Kalibrera ENDAST på den motsvarande plattan som levereras med enheten, kontrollera att den har samma serienummer som enheten. Du bör inte kalibrera enheten mot några andra vita ytor. Efter kalibreringen måste du förvara kalibreringsplattan i fodralet så att den inte tappas bort.

När du inte använder din Colourpin-enhet ska du förvara den i sitt skyddsfodral. Dessutom är det viktigt att hålla kalibreringsbrickan så ren som möjligt för att säkerställa högsta möjliga noggrannhet vid färgskanning.