Se till att du har angett ditt momsnummer i rätt format. Varje momsidentifieringsnummer måste börja med koden för det berörda landet följt av ett block med siffror eller tecken.
I Sverige motsvaras detta av organisationsnumret, fast med koden SE i början och siffrorna 01 i slutet, samt att bindestrecket i organisationsnumret tas bort.

Mer information finns här.

Fungerar det fortfarande inte? Det kan bero på ett tillfälligt problem med EU: s momsvalideringstjänst (VIES) som orsakar störningar. Vänta och försök att slutföra din beställning lite senare, eller kontakta NCS Colour’s kundtjänst.