För tillfället har vi tyvärr inte möjlighet att erbjuda enskilda sidor från albumet. Som det är idag, kommer våra album alltid i kompletta uppsättningar med sidor från fabriken och om vi plockar ut enskilda sidor från det blir produkten omöjlig att sälja.