Neutralskalan finns under Navigatorhjulet. Se bilden nedan: