Ja. När du delar de sparade färgerna eller mappen som en länk kan du ladda ner ASE-filen från webbplatsen senare. Se nedan bild där du kan hitta knappen.